Valera's Katla

Valera's Bingo

Hi-Troll, Festlig og Lystig

Adeltand's Bella Mia, vår første dachs og stammor til linjen via, V.Maiken, V.Donna Bella, V.Katla, V.Bingo